Thu, 17 Oct 2019 22:09:25 GMT

Fastlegehjemmel Saupstad legesenter

, muntlig og skriftlig Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring... å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen...

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid
Trondheim, Sør-Trøndelag

Kunnskap og interesse for norsk helsevesen og offentlig forvaltning Meget god analytisk og strategisk forståelse Meget gode...

Roche Norge AS
Oslo

Kunnskap og interesse for norsk helsevesen og offentlig forvaltning Meget god analytisk og strategisk forståelse Meget gode...

Roche Norge AS
Oslo

Wed, 16 Oct 2019 22:45:44 GMT

Lege i spesialisering - Nevrologi

element inn i fremtidens helsevesen og et satsingsområde i Sykehuset Østfold. Nevrologisk avdeling har i den forbindelse fått...

Nevrologisk avdeling
Østfold

Wed, 16 Oct 2019 22:36:44 GMT

Konsulent IKT

-/universitetsutdanning God klinisk forståelse og kjennskap til sykehus og helsevesen God forståelse og interesse for IKT løsninger...

Klinisk IKT seksjon, Sorlandet sykehus HF
Arendal, Aust-Agder


Søk etter ledige stillinger


Denne siden er under arbeid1) Spørsmål1


Svar på spørmål1:

INFO1;

Info2:

<info3

info4.


2) info5svar info5.

info6 -

To add more categories, you need to add more lines in the categories.xml by keeping the same file format.