- og skolehelsetjenesten, fengselshelsetjenesten samt LIS1. Teamet er underlagt Virksomhet Helse. I tillegg består Virksomhet Helse av Team...) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00 Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere...

Sarpsborg kommune
Sarpsborg, Østfold

Beskrivelse av arbeidssted Team legevakt har lokasjon ved Helsehuset Sarpsborg, og er organisert under Virksomhet... ledige stillingsprosenter i vår virksomhet. Deltidsansatte i virksomheten vil bli prioritert. Dette er et ledd i Sarpsborg...

Sarpsborg kommune
Sarpsborg, Østfold

Beskrivelse av arbeidssted Virksomhet boveiledning Sentrum gir tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger...) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00 Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere...

Sarpsborg kommune
Sarpsborg, Østfold

Beskrivelse av arbeidssted Virksomhet boveiledning Sentrum gir tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger... (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00 Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig...

Sarpsborg kommune
Sarpsborg, Østfold

Wed, 11 Sep 2019 22:32:57 GMT

Fagsykepleier - Virksomhet hjemmetjenester vest

Beskrivelse av arbeidssted Virksomhet hjemmetjenester vest er en ny virksomhet fra 1. september 2019 som består... utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt...

Sarpsborg kommune
Sarpsborg, Østfold


Søk etter ledige stillinger


Denne siden er under arbeid1) Spørsmål1


Svar på spørmål1:

INFO1;

Info2:

<info3

info4.


2) info5svar info5.

info6 -

To add more categories, you need to add more lines in the categories.xml by keeping the same file format.