av Sarpsborg har vi tre team i hjemmetjenesten samlet under samme tak. Vi hører til i virksomhet hjemmetjenesten sentrum. Til... vår virksomhet hører også team samordnet nattjeneste som gir tjenester på natt til hjemmeboende i hele kommunen. Vi holder til...

Sarpsborg kommune
Sarpsborg, Østfold

er en del av Virksomhet kommunalteknikk som er delt opp innenfor følgende fagområder; vei og grøntanlegg, idrettsanlegg, avfall og renovasjon...) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00 Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere...

Sarpsborg kommune
Sarpsborg, Østfold

Beskrivelse av arbeidssted Virksomhet eiendom er en av fem virksomheter i kommuneområde teknisk. Virksomheten består...) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00 Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere...

Sarpsborg kommune
Sarpsborg, Østfold

Thu, 14 Nov 2019 23:46:43 GMT

Høyskolestudent - Virksomhet Boveiledning Tune

Beskrivelse av virksomheten Virksomhet boveiledning Tune har ca 270 ansatte fordelt på 8 ulike team. Målsettingen...) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00 Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere...

Sarpsborg kommune
Sarpsborg, Østfold

Wed, 13 Nov 2019 23:56:49 GMT

Sykepleier - Virksomhet boveiledning sentrum

med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn"www.sarpsborg.com Sykepleier - Virksomhet boveiledning sentrum... Beskrivelse av arbeidssted Virksomhet boveiledning Sentrum består av område fellestjenester og 8 team: Tibo servicebase og Holleby avlastning...

Sarpsborg kommune
Sarpsborg, Østfold


Søk etter ledige stillinger


Denne siden er under arbeid1) Spørsmål1


Svar på spørmål1:

INFO1;

Info2:

<info3

info4.


2) info5svar info5.

info6 -

To add more categories, you need to add more lines in the categories.xml by keeping the same file format.