stillingsprosenter i vår virksomhet. Dette er et ledd i Sarpsborg kommunes satsing på heltidskultur. Deltidsansatte i virksomheten... for søknader til team samordnet natt. Virksomhet hjemmetjenester sentrum består av 4 team: team hjemmetjenester Fritznerbakken...

Sarpsborg kommune
Sarpsborg, Østfold

. Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 2 helg. Teamet er organisert i Virksomhet omsorgstjenester Vest og er lokalisert... (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00 Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig...

Sarpsborg kommune
Sarpsborg, Østfold

Fri, 11 Oct 2019 22:06:52 GMT

Virksomhetsleder

for fag, personell og økonomi i virksomheten. Dette er en nyopprettet virksomhet, så videreutvikling av det forebyggende.... Du bør ha bred kunnskap om og/eller erfaring med offentlig forvaltning, og særlig når det gjelder tjenester til barn...

Fredrikstad kommune
Fredrikstad, Østfold

Fri, 11 Oct 2019 22:02:57 GMT

Sjåfør/matkjører - Virksomhet kommunalteknikk

Beskrivelse av arbeidssted Virksomhet kommunalteknikk har følgende arbeidsoppgaver: Drift og vedlikeholdsansvar... og vaskeri. Virksomhet kommunalteknikk består av ca. 95 årsverk med et driftsbudsjett på ca. 150 mill. kr. Virksomheten...

Sarpsborg kommune
Sarpsborg, Østfold

Thu, 10 Oct 2019 22:31:00 GMT

Virksomhetsleder for forebyggende tjenester

for fag, personell og økonomi i virksomheten. Dette er en nyopprettet virksomhet, så videreutvikling av det forebyggende.... Du bør ha bred kunnskap om og/eller erfaring med offentlig forvaltning, og særlig når det gjelder tjenester til barn...

Fredrikstad kommune
Fredrikstad, Østfold


Søk etter ledige stillinger


Denne siden er under arbeid1) Spørsmål1


Svar på spørmål1:

INFO1;

Info2:

<info3

info4.


2) info5svar info5.

info6 -

To add more categories, you need to add more lines in the categories.xml by keeping the same file format.