Thu, 17 Oct 2019 22:42:20 GMT

Fagarbeidere park - Virksomhet kommunalteknikk

med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn"www.sarpsborg.com Fagarbeidere park - Virksomhet... kommunalteknikk Beskrivelse av arbeidssted Virksomhet kommunalteknikk har følgende arbeidsoppgaver: Drifts- og vedlikeholdsansvar...

Sarpsborg kommune
Sarpsborg, Østfold

med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn"www.sarpsborg.com Sykepleier - Virksomhet heldøgnstjenester...) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00 Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere...

Sarpsborg kommune
Sarpsborg, Østfold

det gjelder digitalisering i offentlig sektor. Vi benytter verktøy basert på Microsoft- og WEB-teknologi. Moderne... og endringer i eksisterende. Holde seg orientert om arkitekturtrender og IT-teknologi, særlig knyttet til offentlig sektor...

Arbeidstilsynet
Trondheim, Sør-Trøndelag

Tue, 15 Oct 2019 22:30:44 GMT

Virksomhetsleder for forebyggende tjenester

for fag, personell og økonomi i virksomheten. Dette er en nyopprettet virksomhet, så videreutvikling av det forebyggende.... Du bør ha bred kunnskap om og/eller erfaring med offentlig forvaltning, og særlig når det gjelder tjenester til barn...

Fredrikstad kommune
Fredrikstad, Østfold

er organisert i Virksomhet omsorgstjenester Vest og er lokalisert i lokalene til Eplehagen bofellesskap på Tindlund. Som ansatt... Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne...

Sarpsborg kommune
Sarpsborg, Østfold


Søk etter ledige stillinger


Denne siden er under arbeid1) Spørsmål1


Svar på spørmål1:

INFO1;

Info2:

<info3

info4.


2) info5svar info5.

info6 -

To add more categories, you need to add more lines in the categories.xml by keeping the same file format.