Wed, 17 Jul 2019 22:08:18 GMT

Maskinfører/Fagarbeider park og idrett

, gater, gang- og sykkelveger, parkeringsplasser og en del kaier Park og idrett samt utendørs vedlikehold på kommunale bygg...

Karmoy kommune
Åkrehamn, Rogaland

Wed, 17 Jul 2019 22:04:33 GMT

Maskinfører/Fagarbeider park og idrett

og idrett Beskrivelse av arbeidsplass Sektor samferdsel og utemiljø er en del av teknisk etat og har 4 hovedfagområder.... Veger, gater, gang- og sykkelveger, parkeringsplasser og en del kaier Park og idrett samt utendørs vedlikehold på kommunale...


Karmøy, Rogaland

arbeide i team med Friluftslivskonsulent og samarbeide om oppgaver innen idrett, friluftsliv, spillemidler, fysisk aktivitet... og fritid, Utleiekontoret, Idrett, Friluftsliv og Folkehelse, samt Flyktningtjenesten. Arbeidsoppgaver omfatter...


Vestby, Akershus

. Som Idrettskonsulent/Folkehelsekoordinator vil du arbeide i team med Friluftslivskonsulent og samarbeide om oppgaver innen idrett... av; Kulturadministrasjon, Kulturskole, Bibliotek, Klubb og fritid, Utleiekontoret, Idrett, Friluftsliv og Folkehelse, samt Flyktningtjenesten...

Vestby kommune
Vestby, Akershus

. Som Idrettskonsulent/Folkehelsekoordinator vil du arbeide i team med Friluftslivskonsulent og samarbeide om oppgaver innen idrett... av; Kulturadministrasjon, Kulturskole, Bibliotek, Klubb og fritid, Utleiekontoret, Idrett, Friluftsliv og Folkehelse, samt Flyktningtjenesten...

Kultur
Vestby, Akershus


Søk etter ledige stillinger


Denne siden er under arbeid1) Spørsmål1


Svar på spørmål1:

INFO1;

Info2:

<info3

info4.


2) info5svar info5.

info6 -

To add more categories, you need to add more lines in the categories.xml by keeping the same file format.