, Riksrevisjonen er en nasjonal virksomhet og i 2019 styrker vi bemanningen ved de fleste av våre regionskontorer. Målet er å bygge... med revidert virksomhet og deres internrevisjon gi råd og veilede revidert virksomhet i deres regnskapsføring gi innspill til...

Riksrevisjonen - Seksjon R 2.1
Bergen, Hordaland

, Riksrevisjonen er en nasjonal virksomhet og i 2019 styrker vi bemanningen ved de fleste av våre regionskontorer. Målet er å bygge... med revidert virksomhet og deres internrevisjon gi råd og veilede revidert virksomhet i deres regnskapsføring gi innspill til...

Riksrevisjonen
Bergen, Hordaland

og teste internkontroll, inkludert relevante IT-kontroller etablere god kommunikasjon med revidert virksomhet... og deres internrevisjon gi råd og veilede revidert virksomhet i deres regnskapsføring gi innspill til og delta i utarbeidelse...

Riksrevisjonen - Regnskapsrevisjonsavdelingene
Oslo

og teste internkontroll, inkludert relevante IT-kontroller etablere god kommunikasjon med revidert virksomhet... og deres internrevisjon gi råd og veilede revidert virksomhet i deres regnskapsføring gi innspill til og delta i utarbeidelse...

Riksrevisjonen
Oslo

og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum. Faggruppeleder for offentlig... for offentlig administrasjon og styring. Fra 01.08.19 organiseres Handelshøyskolen ved OsloMet i fem faggrupper. Faggruppeleder...Søk etter ledige stillinger


Denne siden er under arbeid1) Spørsmål1


Svar på spørmål1:

INFO1;

Info2:

<info3

info4.


2) info5svar info5.

info6 -

To add more categories, you need to add more lines in the categories.xml by keeping the same file format.