Førstekonsulent

Politiet Publisert av Politiet, Felles operativ tjeneste Stavanger - N11, NO

Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av alle slag. Sør-Vest politidistrikt har ca 520 000 innbyggere fordelt i... Les mer...


Sommarjobb i Ferieklubben (assistent) - Kultur

Jobbdirekte Publisert av Kvam Herad - N12, NO

Me har eit variert næringsliv med jordbruk, industri og handel. Kvam er inngangsporten frå Bergen for alle som ønskjer å oppleva Hardanger.... Les mer...


Politioverbetjent/ praksisansvarlig

Politiet Publisert av Politiet, Stab for HR og HMS, seksjon for B2 Sandnes - N11, NO

Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Sør-Vest politidistrikt har ca 520.000 innbyggere fordelt i... Les mer...


Landbruksvikar

Jobbdirekte Publisert av Landbruk Nordvest SA - N15, NO

Utdanning Jordbruk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning. Landbruk Nordvest SA.... Les mer...


Sesongarbeider planteskolen på Bogstad

Oslo kommune Publisert av Bymiljøetaten Oslo - N03, NO

Minimum videregående skole Utdanning og/eller erfaring i hagebruk, gartneri, jordbruk eller liknende Interesse for planteproduksjon, trær, naturen og økologiske... Les mer...


Lærerstillinger

Jobbdirekte Publisert av Grane kommune - N18, NO

Næringslivet er variert og stabilt innenfor jordbruk, skogbruk, reindrift, turisme, småindustri og handel. Grane kommune er en innlandskommune med storslagen... Les mer...


Hjemmehjelp

Jobbdirekte Publisert av Leka kommune - N17, NO

Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Leka kommune er en liten og trivelig kystkommune i Nord-Trøndelag.... Les mer...


Politikontakt Bjerkreim

Politiet Publisert av Politiet, GDE2 Jæren, Sandnes og Dalane - , NO

Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Sør-Vest politidistrikt har ca 520.000 innbyggere fordelt i... Les mer...


Seksjonsleder forliksrådsekretariatet Namsfogden i Sandnes og Stavanger

Politiet Publisert av Politiet, Sør-Vest politidistrikt Stavanger - N11, NO

Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Sør-Vest politidistrikt har ca 520.000 innbyggere fordelt i... Les mer...


Regnskapsfører

Jobbdirekte Publisert av Partner Regnskap AS - N11, NO

Vi har rundt 30 ansatte som tilbyr et vidt spekter av tjenester til næringsliv og jordbruk. Partner Regnskap as.... Les mer...


Del på

Jobbvarsler

Få tilsendt nye jobber for dette søket via e-post