Innkjøpsrådgiver - jurist

Kristiansand kommune Publisert av Kristiansand kommune Kristiansand - N10, NO

Innkjøpstjenesten er organisert i økonomisektoren. Innkjøpssjefen rapporterer til økonomidirektøren. Kristiansand kommune er vertskommune for et... Les mer...


Prosjektinnkjøper

Havyard Publisert av Havyard - N15, NO

Erfaring fra teknisk innkjøp innen skipsbygging eller annen relevant industri Forretningsforståelse og evne til å se helhet i verdikjeden Erfaring med bruk av... Les mer...


Lønnsmedarbeider

Boots Publisert av Boots Oslo - N03, NO

Lønningsavdelingen kjører i dag lønn for 2 juridiske enheter. Lønningsavdelingen i Boots Norge består av 4 medarbeidere inkl.... Les mer...


Virksomhetsleder

Kirkens Bymisjon Publisert av Kirkens Bymisjon Oslo - N03, NO

Kompetanse og evne til å håndtere de utfordringer og muligheter som rammeavtalen og stykkprisfinansiering gir, samarbeid, kontraktsoppfølging, budsjettstyring... Les mer...


EYs granskingsenhet søker etter dyktige medarbeidere innen compliance

EY Publisert av EY Oslo - N03, NO

Høyere juridisk, økonomisk eller samfunnsfaglig utdannelse, gjerne på masternivå. Har du lyst til å jobbe med et utfordrende og spennende fagfelt?... Les mer...


Namsfullmektig/utleggsfullmektig - 1408 førstekonsulent

Politiet Publisert av Politiet, FSR-Felles enhet for sivil rettspleie Oslo - N03, NO

Arbeidet preges av høyt tempo samt mange juridisk og praktisk problemer som det løpende må tas stilling til. Felles enhet for sivil rettspleie (FSR) består av... Les mer...


Koordinator

Oslo kommune Publisert av Felles introprogram i Groruddalen Oslo - N03, NO

Helse-, sosial- og idrettsfag Samfunnsfag og juridiske fag. Oppfølging av satsingsområder i samarbeid med leder Overordnet fagansvar Oppfølging av delprosjekter... Les mer...


Personvernombud Helse Vest IKT

Helse Vest IKT Publisert av Helse Vest IKT Bergen - N12, NO

Relevant høyere utdannelse på masternivå, fortrinnsvis juridisk eller teknisk. Vi søker en medarbeider med inngående kunnskap og praktisk erfaring innen... Les mer...


Spesialrådgiver

Sykehuspartner Publisert av Sykehuspartner Oslo - N03, NO

Avtaleforvaltning er ansvarlig for å inngå og forvalte IKT-avtaler, med stort fokus på de juridiske og økonomiske forpliktelsene i avtalene for Sykehuspartner.... Les mer...


Sosionom

Oslo universitetssykehus Publisert av Oslo universitetssykehus Oslo - N03, NO

Utøvelse av eget fag i samarbeid med enhetens faglige retningslinjer og seksjonens målsetting Bidra til å kartlegge pasientens sosiale, økonomiske og juridiske... Les mer...


Del på

Jobbvarsler

Få tilsendt nye jobber for dette søket via e-post