Politibetjent 3/2/1 - GDE Buskerud - Drammen politistasjonsdistrikt - patruljeavsnitt 3 - Lier

Politiet Publisert av Politiet, - N06, NO

Innplassering som politibetjent 3/2 er under forutsetning av at kompetansekravene er oppfylt. I Sør-Øst politidistrikt, for tiden stedsplassert ved GDE Buskerud... Les mer...


Politibetjent 3,2,1 - etterforskningsseksjonen - Ullensaker lensmannsdistrikt - GDE Romerike

Politiet Publisert av Politiet, Jessheim - N02, NO

Fylle kompetansekravet til politibetjent 3, 2 eller 1. Politibetjent 2 (SKO 1460) i alternativ 8, fra lønnstrinn 43 (fra kr.... Les mer...


Politibetjent 3

Politiet Publisert av Politiet, Seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker, FEE Oslo - N03, NO

Lønn som (SKO 1461) politibetjent 3 - LR 43, alt 8. Oslo politidistrikts nye organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelle driftsenheter.... Les mer...


Politibetjent 3/2

Politiet Publisert av Politiet, FEE-Seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd Oslo - N03, NO

Fylle kompetansekriterier for politibetjent 3/2. Lønn som politibetjent 3 SKO 1461 LR 43, alt 11 - Kr 497 000 - 544 400,-.... Les mer...


Politioverbetjent evenetuelt politibetjent 3 i Sør-Øst politidistrikt - Politiets Sikkerhetstjeneste

Politiet Publisert av Politiet, Tønsberg - N07, NO

Ved PST Sør-Øst er det ledig et vikariat i perioden snarest tom 12.01.20 som politioverbetjent event politibetjent 3 .... Les mer...


Faste stillinger som politibetjent 3/2/1 generell etterforskning

Politiet Publisert av Politiet, Etterforskningsseksjonen - Enhet øst Oslo - N03, NO

For tilsetting som politibetjent 2 / 3 må kompetansekriteriene være oppfylt. Oslo politidistrikt omfatter geografiske og funksjonelle driftsenheter.... Les mer...


Grunnstillingar Politibetjent 3/2/1 - Vest politidistrikt - Driftseining Sogn og Fjordane

Politiet Publisert av Politiet, Førde - N14, NO

Ved mangel på kvalifiserte søkjarar som politibetjent 3 eller ved internt opprykk, vil det bli ledig stillingar som politibetjent 2/1 SKO 1459/1457.... Les mer...


Etterforskningsleiar - Vest politidistrikt - Felles eining for etterretning og etterforsking - Avsnitt for etterforsking av drap og grov vald

Politiet Publisert av Politiet, Bergen - N12, NO

Tilfredsstille dei generelle kompetansekrava til politibetjent 3. I Vest politidistrikt, for tida Felles eining for etterretning og etterforsking, Seksjon for... Les mer...


Etterforskningsleiar - Vest politidistrikt - Felles eining for etterretning og etterforsking - Avsnitt for etterforskning av seksuelle overgrep

Politiet Publisert av Politiet, Bergen - N12, NO

Tilfredsstille dei generelle kompetansekrava til politibetjent 3. I Vest politidistrikt, for tida Felles eining for etterretning og etterforsking, Seksjon for... Les mer...


En fast stilling og et vikariat som politibetjent 3/2/1 - hatkrimgruppa

Politiet Publisert av Politiet, Enhet øst - Etterforskningsseksjonen Oslo - N03, NO

SKO 1457 - politibetjent 1 - LR/alt 41-7. For tilsetting som politibetjent 2/3 må kompetansekriteriene være oppfylt.... Les mer...


Del på

Jobbvarsler

Få tilsendt nye jobber for dette søket via e-post