Politibetjent 3/2/1

Politiet Publisert av Politiet, Midt-Tjenesteenhet Lillehammer Otta - N05, NO

Stillingen som politibetjent 3/2/1 i (SKO 1461 LR 43 min alt. I Innlandet politidistrikt, tjenesteenhet Nord-Gudbrandsdal ved seksjon for etterforskning er det... Les mer...


Politibetjent 3,2,1 - etterforskningsseksjonen - Follo politistasjonsdistrikt

Politiet Publisert av Politiet, Ski - N02, NO

Fylle kompetansekravet til politibetjent 3, 2 eller 1. Politibetjent 2 (SKO 1459) i alternativ 8, fra lønnstrinn 43 (fra kr.... Les mer...


Grunnstillingar Politibetjent 3/2/1 - Vest politidistrikt - Driftseining Hordaland - Tenesteeining Nordhordland

Politiet Publisert av Politiet, Isdalstø - N12, NO

Ved mangel på kvalifiserte søkjarar som politibetjent 3 eller ved internt opprykk, vil det bli ledig stillingar som politibetjent 2/1 SKO 1460/1458.... Les mer...


Politioverbetjent med funksjon som etterforskingsleiar - FEE - Seksjon for straffesaksinntak

Politiet Publisert av Politiet, Bergen - N12, NO

Tilfredstille dei generelle kompetansekrava til politibetjent 3. I Vest politidistrikt, for tida Felles eining for etterretning og etterforsking, Seksjon for... Les mer...


Hovudinstruktørar innan etterforsking - Vest politidistrikt - FEE/BSAØ

Politiet Publisert av Politiet, Bergen - N12, NO

Tilfredstille dei generelle kompetansekrava til politibetjent 3. I Vest politidistrikt, for tida Felles eining for etterretning og etterforsking (FEE) og... Les mer...


Politibetjent 3/2

Politiet Publisert av Politiet, Seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker, FEE Oslo - N03, NO

Politibetjent 3 SKO 1461 LR 43 alt. Oslo politidistrikts nye organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelle driftsenheter.... Les mer...


Innsatsleder (1456 politiførstebetjent) - Setesdal lensmannsdistrikt, Valle og Bykle lensmannskontor

Politiet Publisert av Politiet, Midtre - Setesdal-Valle/Bykle Agder - N10, NO

Politibetjent 3 (sko1461), lønnsramme 43 fra min.alternativ 5. Dersom det ikkje er kvalifiserte søkerar eller ved internt opprykk kan det bli ledig stilling som... Les mer...


Politibetjent 3/2/1 (sko 1461/1459/1457) - Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning

Politiet Publisert av Politiet, FEFE - Etterforsk - Digitalt politiarb Kristiansand - N10, NO

Politibetjent 3 (sko1461), lønnsramme 43 fra min.alternativ 8. Kompetansebevis for at kriteriene til politibetjent 3/2 er oppfylt, må dokumenteres.... Les mer...


Politibetjent 3/2/1 - seksjon for etterforskning , Harstad politistasjonsdistrikt

Politiet Publisert av Politiet, Harstad - N19, NO

Dersom søkere ikke tilfredsstiller kompetansekriteriene for ansettelse som politibetjent 3, vil det bli vurdert ansettelse i stilling som politibetjent 2,... Les mer...


Ledig stilling som politibetjent 3/2/1 ved Tjenesteenhet Kongsvinger

Politiet Publisert av Politiet, Innlandet pd Kongsvinger - N04, NO

Stillingen lønnes som politibetjent 3/2/1 i (SKO 1461 LR 43 min alt. Ved seksjon for orden og forebygging, er det nå ledig 1 fast stilling som politibetjent 3/2... Les mer...


Del på

Jobbvarsler

Få tilsendt nye jobber for dette søket via e-post