For eiere av varemerker eller opphavsrett


Søkeresultatene på vårt nettsted kan inneholde informasjon eller innhold som er beskyttet av opphavsretten. Vi er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt av tredjeparter eller innhold som vises i våre søkeresultater. Skal du være av den formening at søkeresultatene strider med din opphavsrett, ønsker vi at du tar kontakt med tjenestetilbyderen ansvarlig for den respektive nettsiden.

Vårt nettsted viser annonser fra Googles annonsenettverk, skulle du være av den formening at annonser fra Googles annonsenettverk strider med dine rettigheter for ditt varemerke ber vi om at du kontakter Google. Ytterligere informasjon finnes på Googles nettside under følgende adresse https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118?hl=no&rd=1